Onderhoud

Met een goed dakbeheer voorkomt u voortijdige dakrenovatie en schades aan panden als gevolg van lekkage. Een jaarlijkse schoonmaakbeurt en preventief onderhoud is vaak al voldoende voor een lange levensduur. Daarnaast is het raadzaam kleine gebreken tijdig te herstellen. Vaak is plaatselijke vervanging, herbevestiging of het opnieuw inwerken van ontluchtingen en afvoeren al voldoende.

Bij Dolfsma Dakbedekkingen is uw dakbeheer in goede handen. Wij beoordelen de onderhoudsstaat van daken objectief en deskundig. Eventueel noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden voeren wij vakkundig voor u uit.

Onderhoudscontract

Voor het preventief onderhoud van uw dak kunt u bij Dolfsma een onderhoudscontract afsluiten.
Hieronder vallen:

• een periodieke visuele inspectie
• het schoonmaken van uw dak
• een schriftelijke rapportage omtrent de conditie van uw dak
• een advies, zo nodig met prijsopgave, voor eventueel te nemen maatregelen

Meerjaren onderhoudsplan

Om de kosten van dakbeheer beheersbaar en inzichtelijk te maken is het raadzaam dat u als vastgoedeigenaar beschikt over een meerjaren onderhoudsplan. Zo komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan. Dolfsma kan zo’n meerjaren onderhoudsplan voor u opstellen. De hieruit voortvloeiende periodieke inspecties en onderhoudswerkzaamheden nemen wij graag voor onze rekening.

Vraag een offerte aan.