Garanties

Dolfsma behoort tot de selecte groep dakbedekkingsbedrijven die het keurmerk Dakmerk mogen dragen. Hierdoor kan Dolfsma u met zekerheid en zonder meerkosten 100% garantie bieden op waterdichtheid en oplevering. Zo voorkomt u problemen door een onvoldoende dekking biedende garantie of als gevolg van faillissement van de dakleverancier.  

10 jaar verzekerde garantie!

Als Dakmerk-bedrijf moet Dolfsma Dakbedekkingen voldoen aan strenge solvabiliteitseisen, waardoor u gegarandeerd samenwerkt met een financieel sterk bedrijf. Tevens bieden wij de zekerheid van 10 jaar verzekerde garantie op waterdichtheid en 100% opleveringsgarantie. Mocht Dolfsma onverhoopt niet meer aan zijn verplichtingen kunnen voldoen, dan neemt het Waarborgfonds deze over. Zo heeft u dus ook de zekerheid dat afgegeven garantieverplichtingen worden nagekomen.

Ook gebruiksdaken verzekerd

Via Dakmerk zijn we verder aanvullend verzekerd voor schades van gebruiksdaken, zoals parkeerdaken, tuindaken met begroeiing en daken met zonnepanelen.

Extra garantie-opties

Het is mogelijk een niet aflopende garantie op dakbedekkingsmaterialen af te sluiten.