VVE

Dolfsma is er voor...

Als vertegenwoordiger van een Vereniging van Eigenaren (VVE) waakt u over de kwaliteit van het gezamenlijke woningbezit. Hiermee draagt u een belangrijke verantwoordelijkheid richting medebewoners.  Het is daarom aan te raden regelmatig te inspecteren of daken en zinkwerk nog in goede staat zijn.  Een goed beheer van daken is namelijk essentieel om schades aan het gehele pand te voorkomen. Zo worden u en uw medebewoners niet geconfronteerd met hoge kostenposten voor reparaties of ingrijpende dakrenovaties.

Keuring en onderhoud

Heeft uw VVE lange tijd geen aandacht meer aan het dak besteed? Laat Dolfsma uw dak dan eenmalig keuren. Op basis daarvan kunt u beoordelen of dakrenovatie noodzakelijk is of dat een schoonmaakbeurt en enkele kleine reparaties afdoende zijn om de levensduur van uw dak te verlengen. U kunt tevens een onderhoudscontract bij ons afsluiten. Het dak wordt dan jaarlijks schoongemaakt en we voeren preventieve onderhoudswerkzaamheden uit. Eventuele kleine gebreken kunnen gelijk worden hersteld. Wilt u langjarig zicht houden op de kosten van dakbeheer? Laat dan een meerjaren onderhoudsplan opstellen.

Renovatie

Als uw dak toe is aan renovatie, dan kunt u bij Dolfsma Dakbedekkingen terecht voor het aanbrengen van vrijwel alle soorten dakbedekkingen.  Bij renovatie is het aan te raden ook eventuele gebreken in de randen, doorvoeren, afwatering en constructie van het dak te herstellen. Overweeg bij dakrenovatie zeker óók om de dakisolatie aan te passen aan de hedendaagse eisen van klimaatbeheersing. Dolfsma kan u hierover adviseren.  

Projectoverzicht

Dolfsma is bij tal van VVE’s de vertrouwde partij op het dak. Kijk voor een indruk van onze dakoplossingen eens rond in ons projectoverzicht.